Wat is en doet het GGC?

Wat is en doet het GGC?

Het Good Governance Centrum (GGC) wil een innoverend platform zijn gericht op goed toezicht en good governance.  Het GGC combineert trekken van een onderzoekscentrum met een denktank; het wil een platform zijn voor reflectie op, discussie over en promotie van

Missie en Visie

Missie en Visie

Goed Toezicht en Good Governance zijn centraal voor een samenleving; te belangrijk om over te laten aan sectorale governance codes en geïnstutionaliseerde partijen als overheid of raden van toezicht. De samenleving zoekt naar nieuwe evenwichten tussen markt, overheid en burger,

building bridges

Programma en Projecten

GGC heeft een aantal projecten onderhanden op verzoek van externe partijen maar ook als onderdeel van een eigen programmering. Van de laatste valt te noemen: principle bases consumarism; hoe kunnen burgers via hun koopgedrag hun morele en maatschappelijke principes tot

Onze vier Kamers

Onze vier Kamers

Verschillende Fora om meningen te vormen en uit te dragen. Het GGC wil bijdragen aan het publieke debat over de principes die in onze samenleving leidend zouden moeten zijn over de machtsverhoudingen. We richten dat debat ook op de verschillende

Literatuur en publicaties

Literatuur en publicaties

We noemen hier enkele publicaties van de oprichters en publicaties die een goede indicatie vormen van de onderwerpen en perspectieven die we ter hand zullen nemen. De lijst geeft een beeld van de aspecten die in nagenoeg al onze aandachtsgebieden

Agenda, komende events

Agenda, komende events

GGC wil om de zoveel tijd een aantal bijeenkomsten organiseren, hetzij open of op uitnodiging. Er worden voorbereidingen getroffen voor een aantal onderwerpen: Governance of  Internet in samenwerking met Council Internet of Things; Governance of the market place, wat zijn

Good Governance Centre

Ga actief met ons mee doen!

Klik hier