GGC wil om de zoveel tijd een aantal bijeenkomsten organiseren, hetzij open of op uitnodiging. Er worden voorbereidingen getroffen voor een aantal onderwerpen:

  • Governance of  Internet in samenwerking met Council Internet of Things;
  • Governance of the market place, wat zijn de governance rules van de market place; zijn die er?
  • Governance of the future; welke actoren, factoren of krachten bepalen de toekomst; hoe bepalen we onze eigen toekomst.
  • Governance of culture, identity and ideology; is cultuur iets wezenlijks voor onze samenleving, onze eigen identiteit, hoe en waarom dan; vallen cultuur, identiteit en ideologie te sturen, worden ze wellicht al gestuurd.

Houd onze agenda bij of er al bijeenkomsten op de rol staan.

De bedoeling is steeds om tot een standpunt of actieprogramma te komen, dat we vervolgens willen uitrollen of uitdragen binnen de samenleving.