Het Good Governance Centrum (GGC) wil een innoverend platform zijn gericht op goed toezicht en good governance. 

Het GGC combineert trekken van een onderzoekscentrum met een denktank; het wil een platform zijn voor reflectie op, discussie over en promotie van good governance ideeën en praktijken. Het centrum wil verbindend zijn voor de vele gebieden van governance; overheid, semipubliek, privaat en maatschappelijk; het wil de gemeenschappelijkheid vertolken van verschillende sectoren van intern toezicht zoals zorg, onderwijs, woningcorporaties, cultuur; en het wil een brugfunctie vervullen tussen wetenschap, innovatie en praktijk.

Het GGC heeft Nederland als basis, maar voelt zich verbonden met Europa en de rest van de wereld. Indachtig ons motto ‘co-creating a better world’ zoeken we verbinding met andere partijen.