Stichting Good Governance Centre, GGC, is opgericht in 2019. Het eerste bestuur bestaat uit Dick Ruimschotel, Henk A. Koopmans en Hans Schönfeld. We denken nog na over onze eigen governance; hoe we die het beste vorm kunnen geven. Vooralsnog worden we bijgestaan door een informele groep van collega’s en adviseurs en staan we in open verbinding met de samenleving.

Tijdens hun respectieve loopbanen hebben de bestuursleden –  elk op hun eigen manier –  veel ervaring kennis en kunde opgedaan t.a.v. toezichthouden hetzij in een wetenschappelijke capaciteit, of als adviseur dan wel in gevarieerde functies bij de overheid, de (semi)overheid en de private sector. Soms in management functies en soms in toeziende functies zoals lid van een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen. We willen met name in de vier onderscheiden Kamers onze inzichten en ambities verbinden met anderen om zo, samen, bij te dragen aan een samenleving, waar alle stakeholders zich op een moderne zinvolle manier tot elkaar verhouden.