We noemen hier enkele publicaties van de oprichters en publicaties die een goede indicatie vormen van de onderwerpen en perspectieven die we ter hand zullen nemen. De lijst geeft een beeld van de aspecten die in nagenoeg al onze aandachtsgebieden een rol zouden kunnen of moeten spelen.

 • Harari, Sapies (2015) en Homo Deus (2019)
 • Hans Schönfeld: innovation etc. Hans graag aanvullen!!!
 • Dick Ruimschotel: Goed Toezicht; principes van professionaliteit, democratie en good governance, 2014, Mediawerf.
 • Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, 2018
 • De Strategische Revolutie van Prof. Dr. Wim de Ridder
 • De ontdekking van de toekomst van Prof. Dr. Wim de Ridder
 • Expotentiële Organisaties door Yuri van Geest en Salim Ismail (Singularity University) ‘waarom organisaties tien keer beter, sneller en goedkoper zijn’
 • Life 3.0 Being human in the age of Artificial Intelligence van Max Tegmark
 • 21 lessen voor de 21e Eeuw van Yuval Noah Harari
 • Civil Leadership as the Future of Leadership, Harnessing the disruptive power of cititzens, van Dr. Steven de Waal
 • Capital and Ideology, Thomas Piketty
 • Capital in the Twenty-First Century, Thomas Piketty
 • Ruimschotel, D. (2018) Verkeer als stelselverantwoordelijkheid voor veiligheid? Naar een moderne governance opvatting van ‘co-responsibility’ bij stelsels, Bestuurskunde, 2018 (27) 1.
 • Ruimschotel, D. (2018). Flux; inspelen op de maatschappelijke veranderingen en stroomversnellingen. Holland Management Review, mei-juni.

Ruimschotel schrijft periodiek een column voor Vide, beroepsvereniging van handhaver toezichthouders en beleidsevaluatoren.