Inleiding

Good Governance Centre hierna te noemen (GGC) verwerkt persoonsgegevens van personen die zich inschrijven voor trainingen en andere contactpersonen. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via ruimschotel@t11.net

Wie zijn wij?

Wij zijn GGS, officieel Stichting Good Governance Centre, de stichting  is opgericht in 2019. 

Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen. Wij zijn gevestigd aan de Westerstraat 219, 1015 MD Amsterdam.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement) en surfgedrag.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1 Wettelijke verplichtingen

2 Deelnemersadministratie en dienstverlening: In onze deelnemersadministratie houden we bij wie de deelnemer is die zich inschrijft, aan welke workshop of training deze deelnemer zich inschrijft. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken en deelnamedetails om onze evenementen etc. zo goed mogelijk te plannen.

Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail en LinkedIn bijvoorbeeld.

3 Nieuwsbrieven en mailings
Je kan je bij ons aanmelden voor nieuwsbrieven of lid worden van Good Governance. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, of geen lid meer wilt zijn dan kan je je in iedere mail uitschrijven.

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via ruimschotel@t11.net

Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid: Je kan je persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beƫindigen.

Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Klacht indienen bij GGC: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Inschrijving voor deelname aan workshops of trainingen wordt bewaard tot op het moment de financiƫle afwikkeling van het desbetreffende evenement heeft plaatsgevonden. Emailgegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief wordt bewaard tot het moment de ontvangen zich afmeld voor de nieuwsbrief.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (evenement) en voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van GGC: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over het verzenden van de nieuwsbrief.

Links

Op de website van GGC zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. GGC is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.